ΜΠΟΡΕΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΝΑ ΗΓΗΘΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ;

olympia.gr

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΕΤοῦ Γιώργου Νικολακάκου

Τά ιδρυτικά μέλη τῆς Ευρωπαϊκῆς Ενώσεως ἔχουν καταλήξει στήν ἀποφασι ὄτι θά πρέπη γρήγορα νά παιχτή ἡ τελευταία πράξις τοῦ δράματος, ἤτοι ἠ δημιουργία τοῦ Εὐρωαπϊκοῦ κράτους. Τήν διεκπεραίωσι αὐτοῦ τοῦ έργου τήν ἐχει ἀναλάβει εργολαβικά ἠ Γερμανία, ἠ ὀποία λόγω τῆς οἰκονομικῆς ἰσχῦος της μπορεί νά πιέση καί νά εκβιάση τά «μέλη» νά δεχθοῦν τοῦς ὄρους ὑπό τούς  ὀποίους θά πραγματοποιθή αυτό τό εγχείρημα. Ποῖες εἴναι οἰ συνθῆκες ποῦ ἔχουν διαμορφωθεῖ σήμερα;

Ἡ μορφἠ ποῦ ἔχει πάρει σήμερα ἡ Ευρωπαϊκή Ἔνωσις ἐκφράζει περισσότερο μιά σύγκρουση

View original post 1,340 more words

Advertisements

Posted on February 28, 2015, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Comments Off on ΜΠΟΡΕΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΝΑ ΗΓΗΘΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ;.

Comments are closed.

%d bloggers like this: